Forside > Xanthi, juridisk medarbejder

Xanthi, juridisk medarbejder

"Arbejdet hos EDPS er unikt og berigende og en mulighed for at arbejde sammen med kolleger med forskellige baggrunde. Som en del af min rolle har jeg den udfordrende opgave at undersøge klager fra enkeltpersoner, hvis personoplysninger behandles af EU-institutionerne. Derudover udfører jeg revisioner, og i den forbindelse undersøger jeg, om EU-institutionerne følger den gældende databeskyttelsesforordning.

Mit ansvarsområde rækker ud over det. Jeg har også haft mulighed for at uddanne og rådgive ansatte i de forskellige EU-institutioner om, hvordan de kan beskytte enkeltpersoners personoplysninger i deres daglige arbejde. Mit job hos EDPS har givet mig den tilfredsstillelse, at jeg kan bidrage til at fremme en databeskyttelseskultur i EU-institutionerne, sikre, at borgernes grundlæggende ret til privatlivets fred beskyttes og undervejs videreudvikle en lang række færdigheder. "

Juridisk medarbejder, Kontoret for tilsyn og håndhævelse, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse