Αρχική σελίδα > Ξανθή, νομικός

Ξανθή, νομικός

«Η εργασία μου στον ΕΕΠΔ αποτελεί μια μοναδική και πολύτιμη εμπειρία που μου προσφέρει την ευκαιρία να συνεργάζομαι με συναδέλφους από διαφορετικά περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, έχω το δύσκολο έργο να διερευνώ καταγγελίες που λαμβάνονται από άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επιπλέον, διενεργώ ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων εξετάζω κατά πόσον τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ακολουθούν τον ισχύοντα κανονισμό για την προστασία των δεδομένων.

Οι αρμοδιότητές μου δεν σταματούν εκεί. Είχα επίσης την ευκαιρία να παρέχω κατάρτιση και συμβουλές σε μέλη του προσωπικού όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών στην καθημερινή τους εργασία. Η εργασία μου στον ΕΕΠΔ μου έδωσε την ικανοποίηση ότι μπορώ να συμβάλω στην προώθηση μιας νοοτροπίας προστασίας των δεδομένων εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, να διασφαλίσω την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος των ατόμων στην ιδιωτική ζωή, καθώς και να αναπτύξω περαιτέρω πληθώρα δεξιοτήτων. »

Νομικός, Μονάδα Εποπτείας και Επιβολής, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)