Avaleht > Xanthi, õigusametnik

Xanthi, õigusametnik

„Töötamine Euroopa Andmekaitseinspektori juures on ainulaadne ja rikastav kogemus. See on võimalus teha koostööd erineva taustaga kolleegidega. Minu ülesandeks on uurida meile saadetud kaebusi, mis puudutavad üksikisikute isikuandmete töötlemist Euroopa institutsioonides. Lisaks teen auditeid, mille käigus uurin, kas Euroopa institutsioonid järgivad kohaldatavat andmekaitsemäärust.

Kuid see pole kõik. Mul on olnud ka võimalus koolitada ja nõustada Euroopa institutsioonide töötajaid nende igapäevatööga seotud andmekaitseküsimustes. Oma töös Euroopa Andmekaitseinspektori juures saan aidata kaasa andmekaitsekultuuri edendamisele ELi institutsioonides ja tagada, et üksikisikute põhiõigus eraelu puutumatusele oleks kaitstud. Samal ajal olen saanud mitmeid oma oskusi edasi arendada.“

Õigusametnik, Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalve ja õigusnormide täitmise tagamise üksus