Etusivu > Xanthi, Oifigeach Dlí

Xanthi, Oifigeach Dlí

“Is post uathúil a chuireann go mór leis an saol é an obair le EDPS; deis atá ann a bheith ag obair i gcomhar le comhghleacaithe ó chúlraí éagsúla. Mar chuid den ról atá agam, tá sé de dhualgas dúshlánach orm gearáin a fhiosrú a fhaightear ó dhaoine a ndéanann institiúidí Eorpacha próiseáil ar a gcuid sonraí pearsanta. Ina theannta sin, déanaim iniúchtaí ina scrúdaím cé acu an bhfuil na hinstitiúidí Eorpacha ag cloí leis an rialachán is infheidhme maidir le cosaint sonraí.

Is mó ná sin na freagrachtaí atá orm; bhí an deis agam oiliúint agus comhairle a chur ar bhaill foirne ó gach ceann de na hinstitiúidí Eorpacha freisin faoin gcaoi ar féidir leo sonraí pearsanta daoine a chosaint ina gcuid oibre laethúil. An obair a dhéanaim le EDPS, tugann sí sásamh dom óir is féidir liom cuidiú chun cultúr cosanta sonraí a chur chun cinn in institiúidí an Aontais, cinnte a dhéanamh de go gcosnaítear ceart bunúsach daoine chun príobháideachais, agus an iliomad scileanna a fhorbairt tuilleadh san am céanna. ”

Oifigeach Dlí, An tAonad Maoirseachta agus Forfheidhmiúcháin, An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí