Pradžia > Xanthi, teisininkė

Xanthi, teisininkė

„Darbas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno biure yra unikalus ir plečiantis akiratį, tai galimybė bendradarbiauti su kolegomis iš įvairios aplinkos. Vykdant pareigas man tenka nelengva užduotis nagrinėti gautus fizinių asmenų, kurių asmens duomenis tvarko Europos institucijos, skundus. Taip pat atlieku auditą, tikrindama, ar Europos institucijos laikosi taikomo duomenų apsaugos reglamento.

Tačiau mano pareigos tuo neapsiriboja, taip pat turėjau galimybę mokyti ir konsultuoti darbuotojus iš visų Europos institucijų, informuodama juos, kaip galima apsaugoti fizinių asmenų asmens duomenis kasdieniame darbe. Darbas EDAPP komandoje teikia man džiaugsmą, nes galiu prisidėti prie duomenų apsaugos kultūros skatinimo ES institucijose, užtikrinti, kad būtų apsaugota pagrindinė asmenų teisė į privatumą, ir toliau plėtoti įvairius įgūdžius. “

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno Priežiūros ir vykdymo užtikrinimo skyriaus teisininkė