Sākumlapa > Xanthi, juriste

Xanthi, juriste

“Darbs Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) struktūrā ir unikāls un bagātinošs. Tas man ļauj sadarboties ar kolēģiem ar dažādu izcelsmi un pieredzi. Viens no maniem pienākumiem ir izmeklēt sūdzības no fiziskām personām, kuru persondatus apstrādā ES iestādes. Veicu arī revīzijas, kurās pārbaudu, vai ES iestādes ievēro regulu, kas piemērojama datu aizsardzības jomā.

Mani pienākumi ar to nav izsmelti; man ir arī iespēja apmācīt un konsultēt darbiniekus no visām ES iestādēm par to, kā viņi var aizsargāt persondatus savā ikdienas darbā. Strādājot EDAU, esmu gandarīta, ka es varu palīdzēt veicināt datu aizsardzības kultūru ES iestādēs un nodrošināt, ka tiek aizsargātas personu pamattiesības uz privātumu. Darbā man ir iespēja pilnveidot arī daudzas citas prasmes.”

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, Uzraudzības un izpildes nodaļas juriste