Startseite > Xanthi, juridisch medewerker

Xanthi, juridisch medewerker

“Werken bij de EDPS is een unieke en verrijkende ervaring. Ik heb de kans om samen te werken met collega’s met verschillende achtergronden. Een van mijn taken is het onderzoeken van klachten van mensen wier persoonsgegevens door de Europese instellingen zijn verwerkt. Daarnaast voer ik audits uit waarbij ik naga of de Europese instellingen de gegevensbeschermingsverordening naleven.

Maar dat is nog niet alles: ik heb ook personeelsleden van allerlei Europese instellingen kunnen opleiden en adviseren over hoe zij persoonsgegevens in hun dagelijkse werk kunnen beschermen. Dankzij mijn werk bij de EDPS heb ik het gevoel dat ik een steentje bijdraag aan de bevordering van een gegevensbeschermingscultuur binnen de EU-instellingen die ervoor zorgt dat het grondrecht op privacy van individuele personen wordt beschermd, en daarbij heb ik talrijke vaardigheden kunnen ontwikkelen.”

Xanthi, juridisch medewerker van de eenheid Toezicht en Handhaving, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming