Strona główna > Xanthi, urzędniczka ds. prawnych

Xanthi, urzędniczka ds. prawnych

„Praca dla EIOD jest niepowtarzalna i wzbogacająca. Daje okazję do współpracy z ludźmi z różnych środowisk. Zajmuję się rozpatrywaniem skarg złożonych przez osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez instytucje europejskie. Przeprowadzam też kontrole, w trakcie których sprawdzam, czy instytucje europejskie stosują się do obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Jednak to nie wszystko. Miałam również okazję prowadzić szkolenia dla pracowników z innych instytucji UE i udzielać im porad na temat tego, jak mogą chronić dane osobowe innych w swojej codziennej pracy. Praca dla EIOD daje mi satysfakcję – mogę przyczynić się do promowania kultury ochrony danych w instytucjach UE, chronić podstawowe prawo osób fizycznych do prywatności, a także dalej rozwijać różne umiejętności” .

Urzędniczka ds. prawnych w dziale ds. nadzoru i egzekwowania w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych