Domovská stránka > Xanthi, právnička

Xanthi, právnička

„Práca pre EDPS je jedinečnou a obohacujúcou skúsenosťou. Dáva mi možnosť spolupracovať s kolegami s rôznym odborným zameraním. Moja pracovná pozícia je plná výziev. Vybavujem sťažnosti jednotlivcov, ktorých osobné údaje spracúvajú európske inštitúcie. Taktiež vykonávam audity, v rámci ktorých zisťujem, či európske inštitúcie dodržiavajú platné právne predpisy na ochranu údajov.

Moje úlohy sa tým však nekončia. Mala som napríklad príležitosť školiť zamestnancov európskych inštitúcií na tému ochrany osobných údajov jednotlivcov pri každodennej práci a poskytovať im odborné rady. Pri práci pre EDPS ma hreje vedomie, že prispievam k budovaniu kultúry ochrany údajov v rámci inštitúcií EÚ, pomáham chrániť základné právo jednotlivcov na súkromie a popritom mám aj príležitosť nadobúdať rôzne nové zručnosti.“

právnička, oddelenie dohľadu a presadzovania práva, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov