Förstasida > Xanthi, jurist

Xanthi, jurist

”Att arbeta för Europeiska datatillsynsmannen är ett unikt och givande jobb. Det är en chans att samarbeta med kollegor med vitt skilda bakgrunder. I mitt jobb har jag den utmanande arbetsuppgiften att utreda klagomål från enskilda personer vars personuppgifter har behandlats av EU-institutionerna. Dessutom gör jag revisioner där jag kontrollerar om EU-institutionerna följer gällande dataskyddsregler.

Men mina arbetsuppgifter slutar inte där. Jag har också fått hålla kurser för personal från alla EU-institutioner om hur de kan skydda enskilda personers personuppgifter i sitt dagliga arbete. För mig är det tillfredställande att jobba för EU:s datatillsynsman där jag får bidra till en dataskyddskultur inom EU-institutionerna och skydda människors grundläggande rätt till sitt privatliv, samtidigt som jag utvecklar många olika färdigheter. ”

Jurist vid enheten för tillsyn och verkställighet, Europeiska datatillsynsmannen