Přejít k hlavnímu obsahu

Administrátoři a odborníci v oborech obranný průmysl a vesmír

Máte zkušenosti s prací v obranném průmyslu či v oblasti vesmíru? Chtěli byste pracovat v mezinárodním týmu? Pokud ano, mohla by vás zajímat tato pracovní příležitost.

Evropská komise hledá administrátory (AD 7) a odborníky (AD 9) v oborech obranný průmysl a vesmír. Vybraní uchazeči budou pracovat zejména na Generálním ředitelství pro obranný průmysl a vesmír Evropské komise (GŘ DEFIS).

Nabízíme příležitosti těm uchazečům, kteří se specializují na některý z níže uvedených oborů. Upozornění: přihlásit se lze pouze na jeden obor a do jedné třídy ve zvoleném oboru.

  • Obor 1 – Obranný průmysl

Administrátoři (AD 7): Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit příprava a monitorování politiky EU týkající se obranného průmyslu a vnitřního trhu v oblasti obrany, stanovování priorit financování evropských obranných programů, sledování a analýza technologických a tržních trendů v oblasti obrany, navrhování a monitorování činností na podporu podnikání a průmyslu EU v oblasti obrany.

Odborníci (AD 9): Kromě výše uvedených úkolů se budou odborníci rovněž zabývat vyjednáváním a monitorováním komplexních právních a administrativních dohod, koordinací týmů a dohledem nad nimi a budou zastupovat Evropskou komisi při diskusích a jednáních s hlavními zúčastněnými stranami v odvětví obrany.

  • Obor 2 – Vesmír

Administrátoři (AD 7): Budete zejména přispívat k rozvoji politiky EU pro oblast vesmíru a k provádění Kosmického programu EU i budoucích programů souvisejících s vesmírem, dohlížet nad činnostmi Kosmického programu, navrhovat a monitorovat činnosti na podporu podnikání a průmyslu EU souvisejících s vesmírem, rozvíjet a monitorovat opatření na posílení součinnosti politiky a programu EU pro oblast vesmíru s dalšími politikami Unie.

Odborníci (AD 9): Kromě výše uvedených úkolů se budou odborníci rovněž zabývat vyjednáváním a monitorováním komplexních právních a administrativních dohod týkajících se vesmíru, koordinací týmů a dohledem nad nimi.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou příležitostí k dalšímu vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoji kariéry. V orgánech EU působí multikulturní, mezinárodní a diverzifikované týmy, které společně pracují ve prospěch přibližně 450 milionů občanů v EU i mimo ni.

K základním zásadám EU patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Máte k této práci předpoklady?

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané EU, kteří mají důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků EUa uspokojivou znalost angličtiny. Rovněž musí splňovat následující kritéria, která se liší podle jednotlivých oborů:

  • Administrátoři (AD 7): obor 1 / obor 2: Je nutné prokázat vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 4 let a nejméně 6letou relevantní odbornou praxi – nebo vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 3 let a nejméně 7letou relevantní odbornou praxi.
  • Odborníci (AD 9): obor 1 / obor 2: Je nutné prokázat vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 4 let a nejméně 10letou relevantní odbornou praxi – nebo vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 3 let a nejméně 11letou relevantní odbornou praxi.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 16. června 2022.