Přejít k hlavnímu obsahu

Administrátoři v oblasti udržitelného zemědělství a rozvoje venkova

Specializujete se na problematiku udržitelného zemědělství a rozvoje venkova? Chtěli byste pracovat v mezinárodním týmu? Pokud ano, čtete dál.

Evropská komise v současné době hledá odborníky na udržitelné zemědělství a rozvoj venkova s praxí. Tito úředníci (platová třída AD 6) budou pracovat především na Generálním ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI) v Bruselu.

Jejich hlavním úkolem bude připravovat politická opatření a nové právní předpisy, provádět a spravovat stávající právní předpisy a programy, provádět ekonomické analýzy a poskytovat politické perspektivy. Budou rovněž vyjednávat a/nebo monitorovat obchodní dohody, přispívat k hodnocení výkonnosti a přidané hodnoty EU u opatření spadajících do působnosti GŘ AGRI a zastupovat GŘ AGRI v pracovních skupinách Komise, výborech EU, orgánech EU, mezinárodních organizacích a fórech.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. 

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Máte k této práci předpoklady?

Abyste mohli podat přihlášku, musíte být občanem EU a mít znalost alespoň 2 úředních jazyků EU: důkladnou znalost jazyka 1 (jeden z 24 úředních jazyků EU) a uspokojivou znalost jazyka 2 (angličtina nebo francouzština).

Musíte také mít ukončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let v oboru zemědělství a nejméně 3 roky odborné praxe v tomto oboru (udržitelné zemědělství, rozvoj venkova, lesnictví, udržitelné řízení přírodních zdrojů, zemědělská ekonomika, zemědělské trhy a obchod). Přihlásit se můžete také v případě, že máte dokončené vysokoškolské vzdělání v délce alespoň 3 let v jakémkoli oboru a minimálně 6 let odborné praxe v tomto oboru.

Pokud výše uvedená kritéria splňujete, pak hledáme právě vás.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 4. února 2021.