Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Audit

Auditoři hrají klíčovou úlohu při zlepšování správy a řízení Evropské unie a zajišťují, aby se orgány EU zodpovídaly občanům, kterým slouží.

Provádějí nezávislé kontroly v široké škále odvětví a oblastí EU, kontrolují příjmy a výdaje EU, ověřují soulad s právními předpisy a vykonávají nesčetné další úkoly.

Auditor/auditorka

Pracovní náplň

Auditoři provádějí řadu externích a interních kontrol, čímž přispívají k činnosti vedoucích činitelů s rozhodovací pravomocí. Vykonávají různé úkoly, včetně kontroly řádného získávání a vynakládání finančních prostředků EU, kontroly zákonnosti jednotlivých opatření, posuzování toho, zda jsou interní postupy správně prováděny, a poskytování odborného poradenství ohledně provádění politických opatření.

Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro úředníky na úrovni administrátora) musíte mít dobrou znalost alespoň dvou úředních jazyků EU a požadovaný diplom nebo odbornou kvalifikaci. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7. Klíčové kvalifikační předpoklady se však mohou lišit, proto si vždy u každého výběrového řízení zkontrolujte konkrétní požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a jednotlivých kategoriích zaměstnanců

Volná pracovní místa a stáže