Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Ekonomie, finance a statistika

Ekonomové, finanční manažeři a statistikové hrají klíčovou roli při poskytování poradenství pracovníkům s rozhodovací pravomocí ohledně toho, jak zlepšit životní úroveň v Evropské unii. 

Díky svým odborným znalostem přispívají ke vzniku pracovních míst a zajišťování hospodářské prosperity. Zasazují se o hospodářský růst v celé Unii například tím, že posuzují vývoj hospodářských trendů, navrhují krizová řešení a zajišťují podporu podnikům.

Statistik

Pracovní náplň

Statistikové pracující v evropských institucích zásadním způsobem přispívají k rozhodovacímu procesu a vytváření politik EU. Ve své práci se zaměřují na shromažďování, hodnocení a interpretaci dat, na jejichž základě pak orgány EU činí rozhodnutí v oblasti hospodářské, finanční, společenské, zemědělské, environmentální atp. 

K úkolům statistika patří navrhování a provádění statistických programů, příprava metodiky, aplikace matematických modelů, vypracovávání kvantitativních a kvalitativních analýz, řízení a koordinace statistických úkolů, interpretace a šíření dat, realizace projektových plánů atp. 

Jako statistik můžete být zaměstnán na pozici administrátora nebo asistenta.

Klíčové předpoklady

Uchazeči musejí prokázat dobrou znalost nejméně 2 jazyků EU.

Pro nástup jako administrátor v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) musíte být držitelem diplomu z relevantního oboru. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7.

K nástupu na pozici asistenta musíte mít postsekundární vzdělání v požadovaném oboru a několik let relevantní odborné praxe, NEBO středoškolské vzdělání a alespoň několik let relevantní odborné praxe

Klíčové kvalifikační předpoklady se však mohou lišit, proto si vždy u každého výběrového řízení zkontrolujte konkrétní požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a jednotlivých kategoriích zaměstnanců

Volná pracovní místa a stáže

Ekonom(ka)

Pracovní náplň

Ekonomové svou prací přispívají ke zlepšení sociálních a hospodářských podmínek občanů EU. Pomáhají stimulovat hospodářství, řešit případné finanční krize a navrhovat vhodné strategie pro řešení celosvětových hospodářských výzev. 

Vedoucím pracovníkům s rozhodovací pravomocí poskytují poradenství v oblastech, jako jsou finanční instituce a trhy, ekonomická integrace a rozvoj, panevropský obchod, veřejné finance, strukturální reformy a jednotná měna. 

Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a diplom z relevantního oboru. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7. Klíčové kvalifikační předpoklady se však mohou lišit, proto si vždy u každého výběrového řízení zkontrolujte konkrétní požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a jednotlivých kategoriích zaměstnanců

Volná pracovní místa a stáže

Finanční manažer(ka) / asistent(ka)

Pracovní náplň

Finanční manažeři radí vyšším úředníkům při plánování strategií s cílem splnit hospodářské a finanční povinnosti EU a finanční asistenti jim pomáhají a podporují je při plnění těchto úkolů. 

V rámci své úlohy finanční manažeři mimo jiné určují finanční a rozpočtové potřeby EU, provádějí dohled nad finančními trhy, bankovními systémy a segmenty trhu v celé EU a analyzují je, formulují a posuzují finanční politiky, vypracovávají finanční zprávy a prognózy, definují finanční a rozpočtové postupy, pomáhají při auditech a inspekcích, plánují a řídí zadávání veřejných zakázek.

Klíčové předpoklady

Jako finanční manažer musíte mít pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a diplom z relevantního oboru. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7.

K nástupu na pozici finančního asistenta musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a buď dokončené postsekundární vzdělání v požadovaném oboru a alespoň několik let odborné praxe, nebo středoškolské vzdělání a několik let odborné praxe

Klíčové kvalifikační předpoklady se však mohou lišit, proto si vždy u každého výběrového řízení zkontrolujte konkrétní požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a jednotlivých kategoriích zaměstnanců

Volná pracovní místa a stáže