Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Vnější vztahy

Úkolem odborníků na vnější vztahy je podporovat prosazování a ochranu zájmů a hodnot EU ve vztazích se třetími zeměmi a mezivládními organizacemi.

Svou prací přispívají k dosažení cílů zahraniční politiky EU, podílejí se na koordinaci mezinárodní spolupráce, upevňují mezinárodní bezpečnost a podporují dodržování lidských práv. 

Referent/referentka pro vnější vztahy

Pracovní náplň

Referenti pro vnější vztahy spolupracují s diplomatickými službami členských států EU a jednotlivými orgány EU, čímž přispívají k harmonizaci vnější činnosti Evropské unie.

Mezi jejich povinnosti patří rovněž účast na jednáních a na provádění mnohostranných dohod, zastupování zájmů EU v zahraničí, úzká spolupráce s delegacemi EU a velvyslanectvími členských zemí a vypracovávání politických zpráv a brífinků pro osoby s rozhodovací pravomocí.

Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro úředníky na úrovni administrátora) musíte mít dobrou znalost alespoň dvou úředních jazyků EU a diplom v příslušném oboru. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7. Klíčové kvalifikační předpoklady se však mohou lišit, proto si vždy u každého výběrového řízení zkontrolujte konkrétní požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a jednotlivých kategoriích zaměstnanců

Volná pracovní místa a stáže

Další volná pracovní místa a stáže najdete také na internetových stránkách Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ).