Přejít k hlavnímu obsahu

Jazyky

Mnohojazyčnost je jednou ze základních zásad Evropské unie. Při její realizaci mají nezastupitelnou úlohu překladatelé, korektoři, právníci-lingvisté a tlumočníci, kteří politiky a opatření EU sdělují v jejích úředních jazycích, čímž Unii propojují s jejími občany, protože se díky nim EU vyjadřuje jejich vlastním jazykem.

Právníci-lingvisté

Pracovní náplň

Právníci-lingvisté EU zajišťují, aby všechny nové právní předpisy byly správně přeloženy do jiných jazyků EU a aby věrně odrážely původní znění.

Práce vyžaduje schopné právníky s vynikajícími jazykovými schopnostmi. Mezi jejich úkoly patří mimo jiné sledování legislativních postupů v průběhu celého procesu a poradenství; poskytování pokynů k vytváření předloh znění právních předpisů; kontrola a revize právních textů a přezkum jejich souladu s formálními pravidly. 

Klíčové předpoklady

Právníci-lingvisté musejí mít dokonalou znalost jednoho jazyka EU, důkladnou znalost nejméně dvou dalších jazyků a diplom v oboru právo. Klíčové kvalifikační předpoklady se mohou lišit, takže je vždy po zveřejnění konkrétního výběrového řízení nutné se seznámit s jeho specifickými požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a různých kategoriích zaměstnanců

Navštívit můžete také naše stránky s přehledem pracovních příležitostí nebo stránky věnované stážím.

Kromě toho můžete také hledat pracovní příležitosti na dobu určitou na internetových stránkách Soudního dvora.

Konferenční tlumočníci

Pracovní náplň

Tlumočnická služba orgánů EU je největším útvarem svého druhu na světě – její konferenční tlumočníci zajišťují řádné tlumočení jednání a rozprav během nejrůznějších zasedání do některého z úředních jazyků EU, a to formou simultánního nebo konsekutivního tlumočení. 

Tlumočníci EU pracují v podnětném, multikulturním prostředí. Musí být schopni účinně komunikovat, pochopit různorodé a často složité otázky, reagovat na měnící se okolnosti a rychle se jim přizpůsobovat, jakož i pracovat pod tlakem. 

Klíčové předpoklady

Tlumočníci musejí mít dokonalou znalost jednoho jazyka EU, důkladnou znalost nejméně dvou dalších jazyků a odpovídající kvalifikaci v oblasti konferenčního tlumočení, případně diplom vysokoškolského studia a minimálně jeden rok odborné praxeKlíčové kvalifikační předpoklady se mohou lišit, takže je vždy po zveřejnění konkrétního výběrového řízení nutné se seznámit s jeho specifickými požadavky.

Vedle stálých tlumočníků mohou být rovněž zaměstnáni externí tlumočníci. Informace o tom, jak se stát externím tlumočníkem Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropského soudního dvora, naleznete na příslušné internetové stránce: Práce pro externí tlumočníky v institucích EU.

Další informace o výběrových řízeních a různých kategoriích zaměstnanců.

Navštívit můžete také naše stránky s přehledem pracovních příležitostí nebo stránky věnované stážím.

Překladatelé

Pracovní náplň

Mezi jejich povinnosti patří mimo jiné překlad právních, finančních a vědeckých dokumentů, politických dokumentů, zpráv, korespondence a technických textů, poskytování různorodého jazykového poradenství, správa mnohojazyčných internetových stránek a úprava originálů dokumentů vypracovaných jinými úředníky EU.

Klíčové předpoklady

Kromě vysokoškolského diplomu z jakéhokoli oboru musejí mít uchazeči dokonalou znalost jednoho jazyka EU a důkladnou znalost alespoň dvou dalších. Klíčové kvalifikační předpoklady se mohou lišit, takže je vždy po zveřejnění konkrétního výběrového řízení nutné se seznámit s jeho specifickými požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a různých kategoriích zaměstnanců

Navštívit můžete také naše stránky s přehledem pracovních příležitostí nebo stránky věnované stážím.

Korektoři

Pracovní náplň

Jejich povinnosti zahrnují mimo jiné korekturu dokumentů, ověření souladu přeložených textů s původním jazykem, přípravu a kontrolu obsahu v různých formátech a médiích, opravu pravopisných, gramatických a syntaktických chyb a pomoc s organizací a sledováním výrobních postupů spojených s vydáváním publikací.

Klíčové předpoklady

Uchazeči musejí mít dokonalou znalost jednoho jazyka EU a důkladnou znalost 1 dalšího. Rovněž by měli mít buď postsekundární vzdělání a alespoň pár let odborné praxe, nebo středoškolské vzdělání a několik let odborné praxe. Klíčové kvalifikační předpoklady se mohou lišit, takže je vždy po zveřejnění konkrétního výběrového řízení nutné se seznámit s jeho specifickými požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a různých kategoriích zaměstnanců

Navštívit můžete také naše stránky s přehledem pracovních příležitostí nebo stránky věnované stážím.