Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Pomocný personál

Pomocný personál se zásadním způsobem podílí na chodu institucí EU tím, že zajišťuje různé nezbytné úkoly a služby.

Jedná se o pozice administrativních asistentů/asistentek, sekretářů/sekretářek, asistentů/asistentek v oblasti lidských zdrojů, řidičů či bezpečnostního personálu.

Bezpečnostní personál

Pracovní náplň

Bezpečnostní pracovníci působící v evropských institucích zajišťují bezpečnost a ochranu zaměstnanců, návštěvníků, jakož i budov a majetku a také citlivých a utajovaných informací.

K jejich úkolům patří hlídkování a sledování prostor a personálu, prevence bezpečnostních hrozeb, nahlašování podezřelého chování a incidentů, kontrola přístupu osob a zboží do kanceláří EU, provádění bezpečnostních hlídek uvnitř budov EU, zásah v případě požáru nebo poplachu, poskytování první pomoci v mimořádných situacích, vykonávání bezpečnostní kontroly příchozího zboží a dodávek atp. 

Klíčové předpoklady

Minimální požadavky na znalost cizích jazyků a profesní zkušenost jsou vždy uvedeny v úředních dokumentech daného výběrového řízení, jakmile je vyhlášeno. Klíčové kvalifikační předpoklady se však mohou lišit, proto si vždy u každého výběrového řízení zkontrolujte konkrétní požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a jednotlivých kategoriích zaměstnanců

Volná pracovní místa a stáže

Zřízenec EP

Pracovní náplň

Zřízenci Evropského parlamentu obvykle pomáhají europoslancům a dalším účastníkům během plenárních zasedání, jednání parlamentních orgánů a dalších akcí.

Zajišťují dodržování pravidel a bezpečnostních zásad.

Dále odpovídají za přípravu zasedacích místností a jejich monitoring, doprovázejí europoslance, důležité osoby a další účastníky a přidělují jim místa v jednacím sále, vykonávají protokolární úkoly ve spolupráci s oddělením protokolu.

Klíčové předpoklady

Minimální požadavky na znalost cizích jazyků a profesní zkušenost jsou vždy uvedeny v úředních dokumentech daného výběrového řízení, jakmile je vyhlášeno. Klíčové kvalifikační předpoklady se však mohou lišit, proto si vždy u každého výběrového řízení zkontrolujte konkrétní požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a jednotlivých kategoriích zaměstnanců

Volná pracovní místa a stáže

Konferenční technik

Pracovní náplň

Konferenční technici odpovídají za audiovizuální techniku v multimediálních/audiovizuálních nebo konferenčních zařízeních. 

Poskytují rovněž technickou podporu první instance ohledně audiovizuálního a IT vybavení.

Klíčové předpoklady

Minimální požadavky na jazyky a odbornou praxi budou uvedeny v dokumentaci k výběrovému řízení, až bude příslušné výběrové řízení vyhlášeno. Klíčové kvalifikační předpoklady se mohou lišit. Zkontrolujte si je vždy v dokumentaci ke konkrétnímu zveřejněnému výběrovému řízení.

Více informací o výběrových řízeních a různých kategoriích zaměstnanců.

Využijte též stránky s údaji o aktuálních pracovních příležitostech nebo navštivte naše stránky věnované stážím.

Sekretář(ka) / Administrativní pracovník

Pracovní náplň

Sekretářky a sekretáři a administrativní pracovníci plní řadu úkolů, jako je poskytování samostatné podpory jedné nebo více osobám v rámci oddělení nebo odboru; příprava spisů; organizace a koordinace činností útvaru; příprava, zpracování, finalizace a kontrola dokumentů; vyhledávání, kompilace a rozesílání informací a další. 

V oblasti lidských zdrojů vykonávají tito pracovníci úkoly související se řízením zaměstnanecké politiky v oblastech, jako je nábor zaměstnanců, profesní dráha, odborné vzdělávání a rovné příležitosti.

Klíčové předpoklady

Musíte mít dobrou znalost alespoň dvou jazyků EU a středoškolské vzdělání nebo odbornou přípravu a následně minimálně několik let odborné praxe. Ucházíte-li se o seniornější pozice, budete rovněž potřebovat několikaletou odbornou praxi. Klíčové kvalifikační předpoklady se mohou lišit. Zkontrolujte si je vždy v dokumentaci ke konkrétnímu zveřejněnému výběrovému řízení.

Více informací o výběrových řízeních a různých kategoriích zaměstnanců.

Využijte též stránky s údaji o aktuálních pracovních příležitostech nebo navštivte naše stránky věnované stážím.

Řidič

Pracovní náplň

Jejich úkolem je přeprava zaměstnanců EU, úředníků členských států, členů diplomatických sborů a dalších důležitých osob po Bruselu, Lucemburku, Štrasburku a na dalších místech, kde probíhají činnosti a zasedání EU.

Řidiči mohou být rovněž pověřeni přepravou citlivých/důvěrných poštovních zásilek, zajišťováním bezpečnosti osob a zboží během přepravy a zárukou údržby a řádného používání vozidel EU.

Klíčové předpoklady

Minimální požadavky na jazyky a odbornou praxi budou uvedeny v dokumentaci k výběrovému řízení, až bude příslušné výběrové řízení vyhlášeno. Klíčové kvalifikační předpoklady se mohou lišit. Zkontrolujte si je vždy v dokumentaci ke konkrétnímu zveřejněnému výběrovému řízení.

Řidiči mohou být rovněž přijati jako smluvní zaměstnanci.

Více informací o výběrových řízeních a různých kategoriích zaměstnanců.

Využijte též stránky s údaji o aktuálních pracovních příležitostech nebo navštivte naše stránky věnované stážím.