Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Zveřejnění výsledků z hodnotícího centra a celkových výsledků výběrového řízení na účtech uchazečů v systému EPSO: 31/03/2021

Počet uchazečů na rezervním seznamu: 3

Minimální počet bodů: 130,5​

Rezervní seznam bude zveřejněn na našich internetových stránkách přibližně za měsíc od zveřejnění konečných výsledků výběrového řízení na účtech jednotlivých uchazečů.

Post date: 06/04/2021 - 14:27

Zveřejnění pozvánky do hodnotícího centra na účtech uchazečů v systému EPSO: 03/02/2021

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 8

Připuštěni budou všichni uchazeči, kteří prošli testy a kteří splňují kritéria způsobilosti.

 

Post date: 03/02/2021 - 16:10

Zveřejnění informací o připuštění do další fáze testování na účtech uchazečů v systému EPSO: 03/07/2020

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 8

Není stanoven minimální počet bodů – do hodnotícího centra jsou pozváni všichni uchazeči, kteří úspěšně prošli testem (nejméně 27 bodů).

Post date: 07/07/2020 - 17:13

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Wolfgang Rosch

Předseda/předsedkyně – náhradník

Olsson Jerker

členové

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

náhradníci

Tom Skinner

Eleftheria Vrakotsoli

Post date: 07/08/2019 - 16:37

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019

Number of candidates invited to the preliminary test: 27

Minimum score needed to be invited to the preliminary test: 16​

Post date: 21/06/2019 - 11:43

Zveřejnění informací o připuštění do další fáze testování na účtech kandidátů v systému EPSO (první fáze): 07/06/2019

Počet uchazečů připuštěných do další fáze testování („talent screener“ – hodnocení zkušeností) 191

Post date: 11/06/2019 - 15:55