Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Zveřejnění výsledků z hodnotícího centra a celkových výsledků výběrového řízení na účtech uchazečů v systému EPSO: 10/03/2021

Počet uchazečů na rezervním seznamu: 1

Není stanoven minimální počet bodů – na rezervní seznam jsou zařazeni všichni uchazeči, kteří prošli testy.

Rezervní seznam bude zveřejněn na našich internetových stránkách přibližně za měsíc od zveřejnění konečných výsledků výběrového řízení na účtech jednotlivých uchazečů.

Post date: 12/03/2021 - 16:53

Zveřejnění pozvánky do hodnotícího centra na účtech uchazečů v systému EPSO: 20/01/2021

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 2

Připuštěni budou všichni uchazeči, kteří prošli testy a kteří splňují kritéria způsobilosti.

 

Post date: 15/02/2021 - 16:58

Zveřejnění informací o připuštění do další fáze testování na účtech uchazečů v systému EPSO: 03/07/2020

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 3

Není stanoven minimální počet bodů – do hodnotícího centra jsou pozváni všichni uchazeči, kteří úspěšně prošli testem (nejméně 27 bodů).

Post date: 07/07/2020 - 17:19

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Erwin Beysen

Předseda/předsedkyně – náhradník

Liina Teras

členové

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

náhradníci

Nele Hoekx

Inese Viškere

Post date: 07/08/2019 - 16:42

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019

Number of candidates invited to the preliminary test: 7

All candidates who fulfil the eligibility conditions are admitted to the preliminary test.

Post date: 21/06/2019 - 12:20

Zveřejnění informací o připuštění do další fáze testování na účtech kandidátů v systému EPSO (první fáze): 07/06/2019

Počet uchazečů připuštěných do další fáze testování („talent screener“ – hodnocení zkušeností) 7

Post date: 11/06/2019 - 16:38