Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Zveřejnění výsledků z hodnotícího centra a celkových výsledků výběrového řízení na účtech uchazečů v systému EPSO: 21/02/2018

Počet uchazečů na rezervním seznamu: 8

Není stanoven minimální počet bodů – na rezervní seznam jsou zařazeni všichni uchazeči, kteří prošli testy.

Seznam náhradníků (tzv. rezervní seznam) se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a na našich internetových stránkách jeden až dva měsíce po zveřejnění celkových výsledků výběrového řízení na účtech jednotlivých uchazečů. 

Post date: 26/02/2018 - 16:17

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Stephanie RIDLEY

Předseda/předsedkyně – náhradník

Lena WESTBERG

členové

Monica FUENTES GARCIA
Lucio MASTROSIMONE
Josanne BONNICI
Amparo RUEDA BUESO
Alfonso CERCAS
Alessio LIMONET
Ino Mario GRECH
Silvia CANNALIRE

náhradníci

Jose Maria SUBRA ALFARO
Ilaria FUSILLI
Tania GRECH
Maria GOMEZ-LEAL
Sveva BARBAGALLO
Glorienne PORTELLI 

Post date: 06/11/2017 - 15:55

Zveřejnění pozvánky do hodnotícího centra na účtech uchazečů v systému EPSO: 13/10/2017

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 28

Připuštěni budou všichni uchazeči, kteří prošli testy a kteří splňují kritéria způsobilosti.

 

Post date: 18/10/2017 - 13:28

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 04/04/2017

Number of candidates invited to the translation tests: 61

Minimum score needed in the admission tests to be invited to the translation tests: 44​

Post date: 19/04/2017 - 14:15

Počet přihlášek: 1022

 

Post date: 23/01/2017 - 15:46