Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Zveřejnění výsledků z hodnotícího centra a celkových výsledků výběrového řízení na účtech uchazečů v systému EPSO: 14/02/2018

Počet uchazečů na rezervním seznamu: 9

Minimální počet bodů: 169,5​

Seznam náhradníků (tzv. rezervní seznam) se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a na našich internetových stránkách jeden až dva měsíce po zveřejnění celkových výsledků výběrového řízení na účtech jednotlivých uchazečů. 

Post date: 26/02/2018 - 16:11

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Peter NORMAN

Předseda/předsedkyně – náhradník

Jean-Stéphane LE GLAUNEC

členové

Anna Maria KILANDER
Indre MOCKAITYTE
Panagiotis CHOROS
Isabelle RADESTAD
Svetlana BELICHINA
Vaia VAENA 

náhradníci

Jonas WINNERLÖV
Rita LIUDVINAVICIUTE
Evgenia CHATZIIOAKEIMIDOU
Charlotta KRISTENSSON
Vilija CEILITKAITE
Maria PROVATA 

Post date: 06/11/2017 - 15:57

Zveřejnění pozvánky do hodnotícího centra na účtech uchazečů v systému EPSO: 13/10/2017

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 24

Připuštěni budou všichni uchazeči, kteří prošli testy a kteří splňují kritéria způsobilosti.

 

Post date: 18/10/2017 - 13:28

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 04/04/2017

Number of candidates invited to the translation tests: 36

All candidates who passed the test(s) and who fulfil the eligibility conditions are admitted.

Post date: 19/04/2017 - 14:14

Počet přihlášek: 98

Post date: 23/01/2017 - 15:48