Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

EPSO - změny postupu při výběru zaměstnanců

Úřad EPSO prochází v současné době transformací - přetváří se postup výběru nových zaměstnanců, aby lépe odpovídal měnícím se potřebám orgánů EU i situaci na dnešním pracovním trhu. Probíhají strategické diskuse o novém konceptu výběrového řízení na administrátory (AD) se všeobecným zaměřením, jakož i o revidovaném rámci kompetencí. Jedním ze zásadních cílů je dosáhnout větší rozmanitosti uchazečů co do profilů i zkušeností. U výběrových řízení pro nábor odborníků již probíhá pilotní fáze, v níž se testují některé z nových metod výběru.

Hlavním cílem je zkrátit délku výběrových řízení, zefektivnit jejich průběh jak v zájmu uchazečů, tak hodnotitelů, lépe se zaměřovat na uchazeče s odbornými profily, které daná instituce hledá, a používat při testování moderní metodologii, která odpovídá mezinárodním osvědčeným postupům. Úřad EPSO chce pomocí výpočetní techniky vytvářet odborné testy s otázkami s výběrem odpovědí, které budou využívány v počáteční fázi výběrového řízení pro odborníky. Testy posuzující schopnost uvažování pak budou hodnoceny pouze formou kladného/záporného výsledku (tj. uspěl/a-neuspěl/a). Uvedené změny byly urychleny koronavirovou pandemií, během níž začal úřad EPSO pořádat testy v hodnotícím středisku s dálkovým dozorem a u některých výběrových řízení se pak uchazeči mohli rozhodnout, zda některé testy na počítači absolvují online, nebo v testovacím středisku. V jiných pilotních projektech se již testuje ve všech 24 úředních jazycích EU nebo se pomocí počítače provádí hodnocení zkušeností (tzv. talent screening). Vzhledem k tomu, že uvedené pilotní projekty jsou zatím pouze v rané fázi a jejich výsledky je nutné nejprve analyzovat, poskytne úřad EPSO podrobnější informace o chystaných změnách později.

Zásadou veškerých uvedených postupů je objektivita a rovnost zacházení se všemi uchazeči.