Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Rozmanitost a začlenění

Picture showing 6 people

Evropská unie považuje rozmanitost za zdroj obohacení, inovací, kreativity a vnímá ji jako velkou výhodu obecně. Oceňuje jedinečný přínos rozmanitého, inkluzivní prostředí, kde mají všichnibez ohledu na původ či vzdělání rovné příležitosti a pocit sounáležitosti.

První předpokladem toho, aby byly evropské instituce atraktivním zaměstnavatelem a přilákaly širokou škálu talentovaných lidi, je zajištění spravedlivého výběrového řízení.

Orgány, instituce a jiné subjekty EU jsou rovněž odhodlány zajistit rozmanitost a inkluzivitu pracoviště. Za tímto účelem přijaly několik opatření. Jde například o:

  • Politická opatření, která mají zajistit, aby se všichni zaměstnanci EU cítili dostatečně oceňováni a měli během celé své kariéry možnost plně využít svého potenciálu.
  • Politická opatření k zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, možnosti práce z domova a flexibilní pracovní doby pro všechny zaměstnance.
  • Školení pro vedoucí pracovníky i zaměstnance na téma řešení a nápravy diskriminace, obtěžování, , šikany, rozdělujícího či nevhodného chování na pracovišti.

Další informace o otázkách rozmanitosti a začleňování v evropských institucích najdete na této stránce.

V rámci své komunikační a propagační činnosti klade úřad EPSO důraz na rovné příležitosti a rozmanitost, aby se mu podařilo přilákat širokou škálu talentovaných osob ze všech koutů EU. Kromě toho úřad EPSO přijímá cílená komunikační opatření, jako je například výzva ke spolupráci s organizacemi EU zabývajícími se rozmanitostí a začleňováním. Úřad EPSO tuto výzvu spustil s cílem oslovit více talentovaných lidí pocházející z co nejvíce různých prostředí, aby se zvýšila rozmanitost ve skupině uchazečů, a potažmo v řadách zaměstnanců orgánů a institucí EU.