Přejít k hlavnímu obsahu

Vedoucí správního útvaru v delegaci EU

Hledáte práci s mezinárodním rozměrem? Chtěl/a byste pracovat jako vedoucí správního útvaru v delegaci Evropské unie?

EU hledá vedoucí/ho správního útvaru (platová třída AST 4). Vybraní uchazeči budou pracovat u Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ).

Vedoucí správního útvaru asistuje vedoucí/mu delegace EU při udržování každodenního chodu delegace. Jedná se zejména o správu administrativního rozpočtu a lidských zdrojů, dohled nad logistikou, dodávkami a službami a také o bezpečnost a ochranu zaměstnanců a majetku. Spolu s vedoucí/m delegace budete odpovídat za celkové administrativní a finanční plnění rozpočtu delegace a přispívat k jejímu hladkému fungování.

Všichni zaměstnanci ESVČ pravidelně pracují také v delegacích Evropské unie. Během své kariéry střídavě působí v různých zeměpisných regionech a ústředích anebo se mění jejich pracovní funkce. Některé delegace EU se nacházejí v zemích s obtížnými životními podmínkami a se zhoršenou bezpečnostní situací.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou příležitostí k dalšímu vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoji kariéry. V orgánech EU působí multikulturní, mezinárodní a diverzifikované týmy, které společně pracují ve prospěch přibližně 450 milionů občanů v EU i mimo ni.

Respekt ke kulturní rozmanitosti a prosazování rovných příležitostí patří k základním principům EU. Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) se snaží tyto principy uplatňovat na všechny uchazeče. Další informace o politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Máte k této práci předpoklady?

Jste-li občanem EU a hovoříte alespoň dvěma úředními jazyky EU (tzn. důkladná znalost jednoho ze 24 úředních jazyků EU a uspokojivá znalost angličtiny nebo francouzštiny), pak hledáme právě vás.

Kromě toho musíte mít buďpostsekundární vzdělání v délce nejméně dvou let doložené diplomem z těchto oblastí: právo, řízení podniků, řízení lidských zdrojů, finance, účetnictví, logistika, správa budov nebo inženýrství, následované nejméně šestiletou relevantní odbornou praxí, a nebostředoškolské vzdělání doložené vysvědčením, které umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání, následované nejméně devítiletou relevantní odbornou praxí.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek začíná 14. července 2022.