Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Snažím se nahrát příslušné doklady, ale nejde to. Jak to?

Nahrávat můžete doklady 4 kategorií:

  1. občanský průkaz / cestovní pas
  2. doklady o dosaženém vzdělání a odborné přípravě
  3. doklady o odborné praxi
  4. ostatní doklady

Pro kategorie 1, 2 a 4 můžete nahrát až 20 souborů a pro kategorii 3 až 50 souborů.

Každý soubor může mít max. 2 MB a musí být ve formátu PDF, TIFF nebo JPG. Žádné jiné formáty souborů nejsou povoleny.

V případě chybové zprávy zvažte přejmenování dokumentu – před příponou souboru (pdf, tiff, jpg) použijte pouze jednu tečku (.) a v názvu souboru nepoužívejte zvláštní znaky (_-/ apod.) ani prázdné mezery.