Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak mám v systému nahrát / připojit příslušné doklady?

Naskenované kopie příslušných dokladů, kterými doložíte informace uvedené ve vaší přihlášce, musíte zaslat nejpozději poslední den před konáním testů v hodnotícím centru. Tyto doklady:

A. musí být nahrány ve vašem účtu EPSO
B. připojeny k vaší přihlášce

Další informace o dokladech, které mají být nahrány, jsou uvedeny v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení, jež jsou připojena k oznámení o výběrovém řízení.

A. Nahrání dokladů ve vašem účtu EPSO

Nejprve ve vašem účtu EPSO klikněte na tlačítko „Nahrát doklady“ a následně nahrajte jejich naskenované kopie.

Příslušné doklady mohou spadat pod jeden z těchto 4 typů souboru:

  1. občanský průkaz / cestovní pas
  2. doklady o dosaženém vzdělání a odborné přípravě
  3. doklady o odborné praxi
  4. ostatní doklady

Pro kategorie 1, 2 a 4 můžete nahrát až 20 souborů a pro kategorii 3 až 50 souborů (max. 2 MB na soubor).

Dokumenty musí být ve formátu PDF, TIFF nebo JPG. Žádné jiné formáty souborů nejsou povoleny.

V případě chybové zprávy zvažte přejmenování dokumentu – před příponou souboru (pdf, tiff, jpg) použijte pouze jednu tečku (.) a v názvu souboru nepoužívejte zvláštní znaky (_-/ apod.) ani prázdné mezery.

Již nahraný dokument si zobrazíte, pokud kliknete na ikonu displeje (symbol oka). Odstranit jej můžete kliknutím na ikonu odpadkového koše. Odstranit můžete pouze takový dokument, který ještě není, nebo již není připojen k přihlášce.

B. Připojení dokladů k vaší přihlášce

Jakmile nahrajete dokumenty ve vašem účtu EPSO, musíte je připojit k příslušným údajům ve vaší přihlášce – stačí kliknout na tlačítko „Připojit doklady“, které najdete u každé přihlášky v záložce „Přihlášky“ vašeho účtu EPSO.

Kliknutím na tlačítko „Připojit doklady“ se zobrazí seznam dokladů nahraných ve vašem účtu EPSO. Dokumenty jsou seskupeny podle „typu souboru“. U každého záznamu v oddílech „Doklady o dosaženém vzdělání a odborné přípravě“ a „Doklady o odborné praxi“ musíte připojit dokument, který byl dříve nahrán do příslušného typu souboru. Váš občanský průkaz či cestovní pas, jakož i informace z tzv. Talent screeneru (hodnocení kvalifikačních předpokladů) musí být rovněž doloženy připojeným dokumentem.

Můžete provádět tyto kroky:

  1. zobrazit dokument (symbol oka)
  2. připojit dokument (symbol řetězového článku)
  3. odstranit připojení všech dokumentů (Vše nahoře)
  4. odstranit připojení dokumentu (symbol přerušeného řetězového článku)

Doklady nebudou předány přijímacím útvarům.