Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Lze již zarezervovaný termín počítačových testů změnit?

Termín, který jste si rezervovali pro vykonání testů s otázkami s výběrem správné odpovědi, lze během rezervační lhůty a doby testování změnit, je-li požadovaný termín a místo k dispozici a je-li dodržen tento postup:

  • Nejprve byste měli počkat, než se původní potvrzení o rezervaci zobrazí na vašem účtu EPSO (obvykle do 24 hodin od rezervace), protože v tomto potvrzení je uvedeno číslo potvrzení a kód, který budete pro změnu rezervace potřebovat.
  • Změnu musíte provést nejpozději 24 hodin před původním termínem.
  • Vybírat si můžete pouze z nabízených termínů a míst.
  • Máte možnost zvolit testovací centrum v jiném místě (pokud je k dispozici).
  • Musíte dokončit všechny kroky změny rezervace až k poslední obrazovce (do té chvíle stále platí váš původní termín).
  • Novou rezervaci si musíte vytisknout a vzít s sebou do testovacího centra. 

Do systému správy rezervací společnosti Prometric máte přístup přes odkaz v potvrzení rezervace na vašem účtu EPSO.

Prostřednictvím tohoto odkazu si otevřete screenshoty popisující postup změny rezervace.

 

Výjimečné okolnosti

Ve výjimečných případech, jako je vážná nemoc, narození dítěte či úmrtí manžela/manželky, dítěte, rodiče nebo sourozence, může úřad EPSO povolit změnu rezervace (podle dostupnosti požadovaného času a místa).

O změnu nelze žádat (a to ani z důvodů výjimečných okolností):

  • během posledních 7 kalendářních dnů testovacího období, které trvá déle než 14 kalendářních dnů,
  • během posledních 3 kalendářních dnů testovacího období, které trvá maximálně 14 kalendářních dnů.

Pokud tyto okolnosti nastanou, bezodkladně kontaktujte úřad EPSO, uveďte číslo přihlášky a připojte všechny příslušné doklady, například osvědčení od lékaře, které musí povinně zahrnovat zarezervovaný termín počítačových testů.

O příslušném rozhodnutí budete včas informováni. Mějte však prosím na paměti, že zohledňovat se budou pouze výše uvedené výjimečné okolnosti, které je třeba řádně doložit.

Stanovení náhradního termínu není možné u případové studie, písemného testu z oboru, testu práce s elektronickou poštou a překladatelských testů.