Přejít k hlavnímu obsahu

Jak si mám zarezervovat termín počítačových testů?

Počáteční a konečné datum rezervační lhůty vám bude sděleno prostřednictvím vašeho účtu nebo internetových stránek EPSO. Rezervaci bude možné provést přes odkaz na příslušný systém externí společnosti. Tento odkaz bude aktivní ve vašem účtu EPSO pouze po dobu stanovenou k provedení rezervace.

Podle aktuální dostupnosti si budete moci zvolit datum, čas, zemi a testovací centrum. Ne všechna testovací centra budou vždy k dispozici. Kapacitní plánování v jednotlivých centrech závisí na otevírací době každého centra, počtu dostupných pracovních stanic (počítačů) a také na počtu uchazečů, kteří si dané centrum zvolili.

U některých testů (překladatelské testy, test práce s elektronickou poštou) je k dispozici pouze omezený počet dat pro vykonání testu. Případovou studii a písemný test z oboru musejí zpravidla všichni uchazeči absolvovat v týž den.

Můžete si zvolit jiné testovací centrum, než které jste uvedli v přihlášce.

Po aktivaci odkazu se vám na stránkách společnosti Prometric zobrazí přehled dostupných testovacích center (ve všech členských státech EU a v případě některých řízení i jinde ve světě). Pokud ve stanovené lhůtě rezervaci neprovedete, bude vaše přihláška považována za staženou.

Kontrolujte proto svůj účet EPSO pravidelně – na aktivaci odkazu k rezervaci nebudete upozorněni žádným emailem.

Při provádění rezervace musíte dokončit všechny kroky až do poslední obrazovky. Pokud nebylo vygenerováno číslo potvrzení a nedostali jste od společnosti zajišťující rezervace příslušný e-mail, znamená to, že jste rezervaci neprovedli správně.

Všichni kandidáti mají na rezervaci stejný počet dnů, nezávisle na tom, kdy se do výběrového řízení přihlásí.

Nezapomeňte si prosím pečlivě projít screenshoty rezervačního postupu.