Přejít k hlavnímu obsahu

Co je během testů na počítači zakázáno a jaká platí pravidla chování?

Z testovacího centra, a tím i ze zbytku výběrového řízení můžete být vyloučeni při porušení následujících pravidel kodexu chování.

Uchazeči se musí řídit řádem testovacího centra Prometric (rovněž k nahlédnutí v testovacím centru) a veškerými instrukcemi zaměstnanců testovacího centra.

U všech testů je přítomen dozor a pořizuje se videozáznam. V zájmu zajištění korektnosti osoba provádějící dozor během testů pravidelně prochází mezi uchazeči.

Konzumace potravin a nápojů je povolena pouze v čekárně, nikoli ve zkušební místnosti. V testovacích centrech se neposkytuje žádné občerstvení.

Testy musíte vyplňovat bez pomůcek, s výjimkou pomůcek poskytnutých v testovacím centru.

Všechny nepovolené předměty (např. hodinky, psací potřeby a listy papíru, knihy, poznámky, pokyny, aktovky, tašky a batohy, kalkulačky, počítače, tablety, mobilní telefony, přehrávače MP3, fotoaparáty apod.) je třeba uložit do určených skříněk a případně také vypnout (pokud vydávají zvuk). U některých překladatelských testů si mohou uchazeči přinést vlastní slovníky (vždy uvedeno v oznámení o výběrovém řízení). Viz časté dotazy, konkrétně otázka „Mohu si k překladatelskému testu přinést vlastní slovník?“.

Před vstupem do místnosti můžete být vyzváni, abyste si kvůli kontrole sundali brýle. 

Kromě snubních a zásnubních prstenů je nošení jakýchkoli jiných šperků ve zkušební místnosti zakázáno.

Oděvy a šperky, jejichž nošení je v testovací místnosti povoleno, musíte mít po celou dobu na sobě. Odložené oděvy a šperky musíte uložit do své skříňky.

Společnost Prometric ani úřad EPSO neodpovídají za případnou ztrátu ani poškození majetku přineseného do testovacího centra.

Těhotné účastnice testů by měly informovat zaměstnance společnosti Prometric v případě, že se nechtějí podrobit bezpečnostnímu skenování.

Je přísně zakázáno pořizovat kopie nebo jakýmkoli způsobem zaznamenávat obsah testu nebo jej zveřejňovat. Veškerý obsah zůstává ve vlastnictví úřadu EPSO.

Kouření je v testovacím centru přísně zakázáno.

Ve zkušební místnosti nemluvte. Pokud potřebujete jakoukoli pomoc, upozorněte na sebe osobu provádějící dozor zvednutím ruky.

Neslušné, hrubé, pohrdavé nebo výhružné chování vůči personálu nebo ostatním uchazečům nebude tolerováno a může vést k vašemu vyloučení z výběrového řízení.