Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jakými pokyny je třeba se během počítačových testů řídit?

Počet otázek v testu, délku jeho trvání a bodový limit pro jeho úspěšné složení najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení či výzvě k vyjádření zájmu.

Testovací centrum

Adresu testovacího centra najdete prostřednictvím odkazu v potvrzení rezervace. To najdete na svém účtu EPSO, jakmile se k účasti v testech přihlásíte a zarezervujete si konkrétní datum. K testu se musíte dostavit minimálně 30 minut před jeho zahájením. Pokud se opozdíte nebo termín zmeškáte, nebude možné zaručit dostupnost míst.
Doporučujeme pročíst si před testem časté otázky, konkrétně otázku Co je během testů na počítači zakázáno a jaká platí pravidla chování?

Testy s otázkami s výběrem správné odpovědi

Bude vám nabídnuto první volné místo k sezení. Pokud se dostavíte s předstihem, může se stát, že vám bude povoleno test složit dříve než v dohodnutém termínu. V případě, že se zpozdíte o více než 30 minut v důsledku okolností, které nemůžete ovlivnit (např. kvůli technickým problémům), můžete testovací centrum požádat o přeložení termínu na jiné datum.

Případová studie, písemný test z oboru a překladatelské testy

Upozorňujeme uchazeče, že z důvodu neočekávaných zpoždění mohou v testovacím centru strávit více času, než se předpokládalo. Rozvrh zkoušek mohou ovlivnit různé okolnosti a ve výjimečných případech může jít o zpoždění až o několik hodin. Další informace podle potřeby poskytnou pracovníci testovacího centra na místě.

Kontrola totožnosti

Do testovacího centra si s sebou vezměte:

  • vytištěné potvrzení o rezervaci ze svého účtu EPSO
  • platný doklad totožnosti, na němž je aktuální fotografie a podpis, například: cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz s fotografií, povolení k pobytu, vojenský průkaz
  • pokud na průkazu totožnosti podpis není, musíte předložit jiný doklad totožnosti, na němž podpis je, jako např. řidičský průkaz bez fotografie, platební nebo kreditní kartu.

Osobní údaje ve výše uvedených dokumentech musí odpovídat těm, které jsou uvedeny na vašem účtu EPSO.

Zahájení testů

Upozorňujeme, že žádosti o změnu místa (přiděleného počítače) se nepřipouští.

 

Jakmile je test zahájen, budete vyzváni, abyste potvrdili své jméno. Pokud se v testu vaše jméno nezobrazí správně, musíte kliknout na odpověď „Ne“ a ihned uvědomit osobu provádějící dozor.
Všechny instrukce k testům (včetně instruktáže, úvodních obrazovek a následného průzkumu) by měly být ve vašem druhém jazyce. To se může lišit u výběrových řízení pro lingvisty.
Testy budou v těch jazycích, které jste uvedli v přihlášce. To si můžete ověřit ve svém účtu EPSO. Vezměte prosím na vědomí, že po podání přihlášky již nelze volbu jazyků změnit. 
U každé pracovní stanice (počítače) bude k dispozici následující vybavení: 

  • blok na poznámky
  • fix
  • myš pro praváky
  • POUZE PRO testy výběrových řízení CAST/P: ruční kalkulačka se základními funkcemi (viz obrázek níže nebo podobná podle toho, o které testovací centrum se jedná). Jelikož se jedná o jednoduché kalkulačky, návod k jejich použití nebude k dispozici. Vaší povinností je se před zahájením testu ujistit, že kalkulačka funguje (včetně vymazání paměti).
  • kalkulátor na obrazovce (viz obrázek 4 níže), pokud děláte i numerický test
  • jednorázové špunty do uší (na požádání)
  • chrániče sluchu, které najdete na dělící přepážce mezi pracovními stanicemi, nebo o ně můžete požádat obsluhu.

Před zahájením testu u veškerého vybavení zkontrolujte, zda je funkční. Pokud budete při testu potřebovat pomoc, upozorněte osobu provádějící dozor zvednutím ruky.

calculator_1.jpg

Calculator picture

calculator_2.png

Calculator picture

calculator_3.jpg

Calculator picture

calculator2.png

Calculator picture

 

Instruktáž

Před započetím zkoušky dostanete 5-10minutovou instruktáž (podle typu testu), jak se orientovat ve zkušebním prostředí a odpovídat na otázky.
Jelikož je v rámci instruktáže podrobně vysvětleno, jak zkušební prostředí funguje a jak se ovládá, má se za to, že uchazečům byly v tomto směru poskytnuty potřebné informace a žádné stížnosti v tomto ohledu nebude úřad EPSO akceptovat.
U některých otázek je třeba se posunout na konec stránky – právě tam totiž může být pokračování otázky nebo možné odpovědi. Po dokončení instruktáže pokračujte kliknutím na „END“. Tak zahájíte samotný test.

Přestávka a ukončení testů

Testy byste měli dokončit všechny.
Je možné, že v průběhu zkoušky budete moci využít nepovinnou přestávku. Její načasování vám bude sděleno ve zvacím dopise.
Přesvědčte se, zda jste neúmyslně (kliknutím na „END“) přestávku předčasně neukončili. Tak by se totiž již zahájil další test.
Pokud během testu testovací místnost opustíte mimo danou přestávku (nenaplánovaná přestávka), nebude vám přidán žádný čas navíc.
Chcete-li skončit dříve, můžete v případě některých testů odejít. Je však o tom třeba nejdříve informovat osobu provádějící dozor a místnost opustit tiše.
Při každém vstupu do testovací místnosti a při jejím opuštění se musíte zapsat.

Průzkum

Na konci testu (s výjimkou testu práce s elektronickou poštou) budete vyzváni k vyplnění nepovinného 5minutového dotazníku týkajícího se vašeho dojmu z testování. Tato část není určena k připomínkám/poznámkám týkajícím se technických otázek ani k žádostem o zrušení otázek (viz časté dotazy). Průzkum není hodnocen.

Dokončení testů

V testovacím centru můžete po skončení testů požádat o potvrzení účasti.
Výsledky testů se v testovacích centrech nesdělují.
Po skončení testovacího období výsledky zpracuje společnost Prometric. Poté jsou odeslány úřadu EPSO a schváleny výběrovou komisí na schůzi svolané speciálně k tomuto účelu. Celý proces obvykle trvá několik týdnů.
Testovací období lze v případě potřeby prodloužit.