Přejít k hlavnímu obsahu

Jak požádat o příspěvek na cestovní výdaje a pobyt?

V den konání testů si s sebou do hodnotícího centra vezměte:

  • níže uvedené tři formuláře (vyplněné a podepsané)
  • kopii vašeho průkazu totožnosti (obě strany) nebo cestovního pasu
  • dokumenty o cestě.

Jako podpůrné dokumenty akceptujeme následující:

  • cesta letadlem: palubní vstupenka nebo kopie letenky (samotná faktura nestačí!)
  • cesta vlakem, autobusem, lodí: kopie dokladu (samotná faktura nestačí!)
  • cesta autem: originál účtenky za palivo a/nebo doklad o zaplacení mýtného (doklad nesmí být starší než 2 dny před datem konání testu v hodnotícím centru a musí se být z trasy vedoucí do hodnotícího centra).

Pokud nebudou tyto dokumenty předloženy, bude vaše žádost zamítnuta.

  • hotelový účet, pokud máte nárok na příspěvek na výdaje na ubytování (viz část 6 pravidel).

Nemáte-li všechny tyto dokumenty v den konání testů s sebou, můžete je zaslat později poštou na tuto adresu:

v případě hodnotícího centra v Bruselu:

Evropský úřad pro výběr personálu
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgie

nebo

v případě hodnotícího centra v Lucemburku:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Adresa, kterou jste uvedli ve svém účtu EPSO, musí být adresa vašeho trvalého bydliště v době konání výběrového řízení. Doporučujeme vám udělat si kopie všech dokumentů.

Pokud budete skládat test v hodnotícím centru, můžete, splníte-li podmínky, požádat o příspěvek na cestovní výdaje, nikoli však o uhrazení veškerých skutečně vynaložených nákladů (článek 2). Kromě toho lze žádat o příspěvek na pobyt, avšak pouze tehdy, pokud se testy v hodnotícím centru uskuteční ve dvou po sobě jdoucích dnech nebo mezi nimi bude prodleva nejvýše tři dny (článek 6). V souladu s pravidly uvedenými níže se žádné příspěvky neposkytují na náklady na noc před ani na noc po testu v hodnotícím centru:

Důležité upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že na odeslání kompletní žádosti o příspěvek na cestovní výdaje/výdaje na pobyt máte 3 měsíce od data konání vašeho testu.

 

Důležité dokumenty:

- Žádost o poskytnutí příspěvku

- Formulář „Legal entity‟ (právní subjekt) LEF: zvolte „Fyzická osoba“

Formulář „Financial identification“ (finanční identifikace) (BAF)