Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Proplácejí se cestovní výdaje?

Úřad EPSO nepřispívá na cestovní výdaje vzniklé při vaší účasti na počítačovém testu ani předběžném či průběžném testu (tj. testu typu multiple choice, cvičení e-tray či překladatelském testu).

Uchazeči, kteří byli pozváni na případovou studii nebo na písemný test z oboru a kteří mají bydliště v zemi mimo EU, mají nárok na příspěvek na cestovní výdaje, pokud jde o součást testu v hodnotícím centru (viz příslušné oznámení o výběrovém řízení).

Pokud budete skládat test v hodnotícím centru, můžete, splníte-li podmínky, požádat o příspěvek na cestovní výdaje, nikoli však o uhrazení veškerých skutečně vynaložených nákladů (článek 2). Pokud jde o náklady na pobyt, příspěvek se vyplácí pouze v případě, pokud se testy v hodnotícím centru uskuteční ve dvou po sobě jdoucích dnech nebo mezi nimi bude prodleva nejvýše tři dny (článek 6). V souladu s pravidly uvedenými níže se žádné příspěvky neposkytují na náklady na noc před ani na noc po testu v hodnotícím centru:

Důležité: Vezměte prosím na vědomí, že na odeslání kompletní žádosti o příspěvek na cestovní výdaje/výdaje na pobyt máte 3 měsíce od data konání testu.

K výpočtu výše příspěvku se obvykle použije adresa bydliště, kterou jste uvedli ve svém účtu EPSO.

Pokud máte na příspěvek nárok:

Evropský úřad pro výběr personálu
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgique/België

Další informace o tom, jak žádat o příspěvek na cestovní výdaje a pobyt, najdete u příslušné otázky.