Přejít k hlavnímu obsahu

Proplácejí se cestovní výdaje?

Úřad EPSO nepřispívá na cestovní výdaje vzniklé při vaší účasti na počítačovém testu ani předběžném či průběžném testu (tj. testu typu multiple choice, cvičení e-tray či překladatelském testu).

Uchazeči, kteří byli pozváni na případovou studii nebo na písemný test z oboru a kteří mají bydliště v zemi mimo EU, mají nárok na příspěvek na cestovní výdaje, pokud jde o součást testu v hodnotícím centru (viz příslušné oznámení o výběrovém řízení).

Pokud budete skládat test v hodnotícím centru, můžete, splníte-li podmínky, požádat o příspěvek na cestovní výdaje, nikoli však o uhrazení veškerých skutečně vynaložených nákladů (článek 2). Pokud jde o náklady na pobyt, příspěvek se vyplácí pouze v případě, pokud se testy v hodnotícím centru uskuteční ve dvou po sobě jdoucích dnech nebo mezi nimi bude prodleva nejvýše tři dny (článek 6). V souladu s pravidly uvedenými níže se žádné příspěvky neposkytují na náklady na noc před ani na noc po testu v hodnotícím centru:

Důležité: Vezměte prosím na vědomí, že na odeslání kompletní žádosti o příspěvek na cestovní výdaje/výdaje na pobyt máte 3 měsíce od data konání testu.

K výpočtu výše příspěvku se obvykle použije adresa bydliště, kterou jste uvedli ve svém účtu EPSO.

Pokud máte na příspěvek nárok:

Evropský úřad pro výběr personálu
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgique/België

Další informace o tom, jak žádat o příspěvek na cestovní výdaje a pobyt, najdete u příslušné otázky.