Přejít k hlavnímu obsahu

Co je to hodnotící centrum?

Účelem hodnotícího centra je posoudit vaše všeobecné anebo specifické schopnosti pomocí různých úkolů, jejichž náplň potvrzuje výběrová komise: případové studie, ústní prezentace, strukturovaného pohovoru, práce s elektronickou poštou atp. Podrobnější informace o testech a jazycích, v nichž testy probíhají, najdete v oznámení o výběrovém řízení. Další informace o všeobecných schopnostech najdete zde.

Během každého úkolu vás budou systematicky sledovat a hodnotit nejméně 2 vyškolení členové komise. Hodnocení jednotlivých schopností testovaných v hodnotícím centru se odrazí v konečném výsledku.

Případové studie se mohou z organizačních důvodů konat v testovacích centrech v členských státech, nezávisle na ostatních testech probíhajících v hodnotícím centru.

Ostatní testy, které obvykle probíhají v hodnotícím centru, se budou konat na dálku. Výjimečně se mohou některé testy konat v Bruselu nebo Lucemburku na adrese uvedené ve zvacím dopise.