Přejít k hlavnímu obsahu

Můžu se přihlásit, i když jsem vlastně na dané pracovní místo překvalifikovaná?

Question categories:

V oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu jsou uvedeny minimální požadavky na kvalifikaci a odbornou praxi. Rovněž se v nich popisuje charakter povinností, které budete na daném postu muset vykonávat.

Každý, kdo splňuje alespoň tyto minimální požadavky a má kvalifikaci/praxi, které jsou vzhledem k plnění těchto povinností relevantní, se může přihlásit.

I když máte kromě toho další kvalifikaci a/nebo odbornou praxi, můžete být přijata pouze do platové třídy / funkční skupiny a pouze pro profil uvedený v oznámení či výzvě.

Například pokud jste získala bakalářský titul, můžete se hlásit do výběrového řízení na asistentské místo. Přesto vám doporučujeme se dobře obeznámit s tím, jaký charakter mají povinnosti, které se na daném postu vyžadují, a přesvědčit se, zda k jejich plnění máte odpovídající praxi i motivaci.