Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Co mám dělat v případě, že se v testovacím centru vyskytne technický či organizační problém, který by mohl ovlivnit výsledek mého testu či můj výkon?

Pokud nastane problém:

  • nahlaste jej přítomnému dozoru a požádejte, aby byl písemně zaprotokolován,
  • a zároveň jej do kalendářních 3 dnů písemně oznamte úřadu EPSO prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře, ve kterém problém stručně popište.