Přejít k hlavnímu obsahu

Jaké informace musím ve stížnosti uvést?

Question categories:
  • číslo výběrového řízení

  • vaše číslo uchazeče

  • podrobné informace o rozhodnutí, na něž si stěžujete
    (např. nepřijetí v důsledku toho, že neodpovídá diplom nebo odborná praxe, protože je příliš krátká nebo nesouvisí s oborem výběrového řízení, nedostačující odborné praxe, nízkému skóre hodnocení zkušeností u jedné nebo více konkrétních otázek, hodnocení kompetence) 

důvody pro vaši stížnost