Přejít k hlavnímu obsahu

Jak fungují „výběrové komise“?

Question categories:

Pro každé výběrové řízení na stálé úředníky je sestavena zvláštní výběrová komise, která provádí výběr uchazečů v jednotlivých fázích řízení a sestavuje konečný seznam úspěšných uchazečů. Každá výběrová komise se skládá z úředníků orgánů EU a obvykle má stálé a nestálé členy. Stálé členy vysílá do úřadu EPSO jejich instituce obvykle na dobu 2 až 4 let. Tím je zajištěna konzistentnost výběrových řízení. Nestálí členové jsou jmenováni do konkrétního výběrového řízení například z důvodu jejich technických či jazykových znalostí.