Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Co je „oznámení o výběrovém řízení“?

Question categories:

Orgány EU vybírají své zaměstnance na dobu neurčitou tak, že organizují otevřená výběrová řízení. Každé z výběrových řízení je oznámeno zveřejněním tzv. „oznámení o výběrovém řízení“ v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách úřadu EPSO. Oznámení o výběrovém řízení obsahuje úplný popis požadovaného profilu, minimální požadavky týkající se vzdělání (a případně praxe) a uvádí podrobnosti o testech a dalších hodnotících zkouškách (určených k otestování vašich odborných a základních dovedností), které se budou v průběhu daného výběrového řízení konat. Oznámení o výběrovém řízení obsahuje rovněž informace a pokyny ohledně toho, jak je třeba podat přihlášku. Obvykle je oznámení o výběrovém řízení zveřejňováno v první den lhůty k podávání přihlášek.

Vzhledem k velkému počtu zájemců je pode nás tato forma výběrového řízení nejspravedlivější a nejtransparentnější. Z toho důvodu nelze brát ohled na přihlášky zaslané z vlastní iniciativy.