Přejít k hlavnímu obsahu

Co je to „otevřené výběrové řízení“?

Question categories:

Evropské instituce vybírají zaměstnance pro trvalé pracovní pozice prostřednictvím otevřených výběrových řízení. Výběrová řízení mají formu testů a pohovorů, které slouží k posouzení odborných dovedností a klíčových kompetencí uchazečů. Vzhledem k velkému počtu zájemců je taková forma výběrového řízení nejspravedlivější a nejtransparentnější. To kromě jiného znamená, že individuální žádosti o zaměstnání podané mimo tato výběrová řízení nejsou akceptovány.