Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jaké úkoly má v orgánech EU administrátor?

Question categories:

Administrátoři obecně podporují činitele s rozhodovací pravomocí při plnění poslání příslušného orgánu nebo subjektu. Absolventi zahajují profesní dráhu administrátora v orgánech EU obvykle na stupni AD 5. Administrátoři zaměstnaní na tomto stupni mohou v orgánech EU – pod dohledem – vykonávat tři hlavní typy činností: koncipování politik, jejich praktické provádění a řízení zdrojů.

Hlavní úkoly (mohou se lišit podle toho, o jaký orgán či instituci jde) jsou uvedeny v oznámení o výběrovém řízení.

Praktické informace o pozici stálého úředníka uvádíme na naších internetových stránkách.