Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak podat přihlášku?

Přihlaste se online do jednoho z výběrových řízení zveřejněných na internetových stránkách úřadu EPSO. K tomu je nezbytné si nejprve zřídit účet EPSO. Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím tohoto účtu – na jinak zaslané přihlášky (z vlastní iniciativy) nebude brán ohled.