Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Co je účet EPSO?

Question categories:

Účet EPSO jsou elektronické záznamy vašich osobních údajů a všech přihlášek do výběrových řízení EPSO. Přímý odkaz, jehož pomocí si můžete účet vytvořit nebo se na něj přihlásit, je na všech internetových stránkách EPSO.

Přes tento účet také úřad EPSO zasílá uchazečům zprávy. Proto byste měli do svého účtu ESPO nahlížet alespoň každé tři kalendářní dny.

Než začnete vyplňovat přihlášku, budete v případě, že účet EPSO ještě nemáte, vyzváni, abyste si jej založili.

Je povoleno mít pouze jeden účet EPSO. Ten uživatel používá pro všechna výběrová řízení. Je přísně zakázáno mít více než jeden účet EPSO. Pokud byste jich měli více, můžete být v kterékoli fázi výběrového řízení vyloučeni. V případě nejasností se na nás prosím obraťte.

K vytvoření účtu stačí kliknout na tlačítko „Vytvořte si účet EPSO“ a vyplnit všechny požadované informace.

Osobní a přístupové údaje vašeho účtu EPSO musí být vždy aktuální.

Pokud úřad EPSO v kterékoli fázi řízení zjistí, že jste si vytvořili více než jeden účet, může vás z něj vyloučit (viz Obecná pravidla platná pro otevřená výběrová řízení, která tvoří součást oznámení o výběrovém řízení).