Přejít k hlavnímu obsahu

Mám zaslat své diplomy a jiné doklady týkající se mé odborné praxe?

Když podáváte přihlášku, není třeba žádné dokumenty zasílat.

O kopie diplomů, dokladů a osvědčení atd. budete požádáni v pozdější fázi řízení, kdy tímto způsobem budete potvrzovat splnění všech podmínek.