Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Můžu své předchozí přihlášky EPSO využít znovu?

Question categories:

Všechny přihlášky do řízení EPSO/CAST/P/1–4/2015 (CAST pro výkonné agentury) potvrzené k datu 25.11.2016 (poledne SEČ) byly automaticky převedeny do řízení CAST Permanent (EPSO/CAST/P/1–4/2017).

Pokud jste již úspěšně absolvovali výběrové testy pořádané úřadem EPSO pro EPSO/CAST/P/1–4/2015, vaše výsledky zůstávají v platnosti (10 let u testu uvažování a 5 let u testu kompetencí).