Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jaké typy testů budu muset po předběžném výběru absolvovat?

Question categories:

Pokud projdete předběžným výběrem (za který odpovídá útvar provádějící nábor) budete pozváni na dva typy výběrových testů.

Nejprve vás čeká série testů typu multiple-choice (s předem danými možnostmi odpovědí), které ohodnotí vaše všeobecné schopnosti verbálního, numerického a abstraktního uvažování (ve vašem jazyce 1).

Poté budete absolvovat test konkrétních kompetencí* na profil a funkční skupinu, na kterou se hlásíte (ve vašem jazyce 2). 

Pokud jste již uspěli ve zkouškách ověřujících uvažování pro stejnou nebo vyšší funkční skupinu, avšak nikoli v testu ověřujícím dovednosti*, budete pozváni pouze k účasti na testu ověřujícím dovednosti*.

Testy kompetencí na profily z funkční skupiny I nepořádá EPSO. Pokud v testech ověřujících schopnosti uvažování pro funkční skupinu I uspějete, je možné, že budete pozváni na test kompetencí pořádaný konkrétním útvarem provádějícím nábor.

U všech funkčních skupin vás útvar provádějící nábor může požádat o absolvování testů, které považuje za relevantní pro dané pracovní místo – například testu formulačních schopností při psaní textu, řidičské zkoušky atp. Informace o těchto testech vám poskytne konkrétní útvar, který nábor provádí.

Své dovednosti si můžete vyzkoušet v našich vzorových testech („Smluvní zaměstnanci“ – „Testy zaměřené na konkrétní schopnosti uchazečů“).

* Uchazeči o pozice spadající do jazykových profilů (korektoři a překladatelé) absolvují test porozumění jazyku, nikoli test ověřující kompetence.