Přejít k hlavnímu obsahu

Co se stane, když neuspěju v testech ve výběrovém řízení?

Question categories:

Pokud neuspějete v testech ověřujících vaše schopnosti uvažování, test ověřující kompetence*, který jste absolvovali ve stejný den, nebude oznámkován.

Jestliže uspějete v testech uvažování, ale neuspějete v testu kompetencí*, výsledky testů ověřujících schopnosti uvažování zůstanou v platnosti.

Jakmile neuspějete v nějakém testu, platí následující pravidla:

  • Pokud neuspějete v testu uvažování, nemůžete být po dobu příštích 6 měsíců pozváni k jinému testu ověřujícímu schopnosti uvažování pro stejnou nebo vyšší funkční skupinu. Můžete však být pozváni k testům ověřujícím schopnosti uvažování pro nižší funkční skupinu.
  • Pokud neuspějete v testu kompetencí*, nemůžete být po dobu příštích 6 měsíců pozváni k jinému testu ověřujícímu vaše kompetence ve stejném profilu a ve stejné nebo vyšší funkční skupině. Můžete však podstoupit test kompetencí* pro stejný profil v nižší funkční skupině nebo pro jiný profil.

Období 6 měsíců se počítá ode dne, kdy jsou výsledky testů zveřejněny na vašem účtu EPSO.

Vezměte prosím na vědomí, že útvary hledající kandidáty na nová pracovní místa nejsou povinny vás po skončení 6měsíčního období pozvat k novým testům.

* Uchazeči jazykových profilů (korektoři a překladatelé) absolvují test porozumění jazyku, nikoli test ověřující kompetence.