Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jaký typ smlouvy mi bude nabídnut?

Typ smlouvy závisí na mnoha faktorech, a to včetně útvaru, který hledá kandidáta na volné pracovní místo.

Více informací o smluvních ujednáních najdete v příloze III, bodě 4 výzvy k vyjádření zájmu.