Přejít k hlavnímu obsahu

Domnívám se, že vzhledem ke své kvalifikaci a/nebo odborné praxi jsem neměl být z výběrového řízení vyřazen.

Váš osobní názor na to, jakým způsobem měly být vaše kvalifikace a odborná praxe v rámci výběrového řízení ohodnoceny, nemůže nahradit posouzení výběrové komise. Je pouze subjektivní a nelze ho považovat za nevyvratitelný důkaz o pochybení na straně výběrové komise.

Hodnotící kritéria výběrové komise zpravidla zahrnují seznam relevantních dovedností, znalostí a zkušeností, pokud jde o vystudovaný obor, úroveň dosaženého vzdělání a získaný diplom a dále odbornou praxi, včetně jejich délky trvání, úrovně a významu pro dané výběrové řízení. 

Rozhodnutí výběrové komise vychází z několika předem stanovených kritérií výběru, na jejichž základě se rozhodne o vyloučení uchazeče. Vyloučeni můžete být například z těchto důvodů:

  • Od získání diplomu požadovaného pro toto výběrové řízení jste nezískali dostatečně relevantní odbornou praxi.
  • Délka či stupeň vašeho vysokoškolského studia neodpovídá požadavkům výběrového řízení.
  • Vaše odborná praxe dostatečně nesouvisí s daným oborem. 
  • Vaše odborná praxe v oboru je příliš krátká.
  • Nemáte dostatečnou relevantní odbornou praxi od získání diplomu požadovaného pro toto výběrové řízení.