Přejít k hlavnímu obsahu

Mohu si vyžádat kopii svých neopravených písemných/praktických testů?

Question categories:

Ano. Výjimkou jsou situace, kdy má být daný test použit znovu. V takových případech budete o této skutečnosti předem informováni v oznámení o výběrovém řízení a/nebo ve zvacím dopise k daným testům.